Corvetteclub Norway Nettbutikk


Klubbeffekter selges gjennom vår matrialforvalter Tor Åge Aune.
Bestilling ønskes via nettbutikken men en kan sende SMS til 93015506 om ønskelig.
Porto utgifter settes etter postens satser. Porto vil variere etter forsendelsens størrelse og blir etterfakturert.
Eksempel: Normal norgespakke koster 185,- med sporing. 

Corvette Club Norway Butikk