Corvette Club Norway • Agenda Styremøte 2018
Side 1 av 1

Agenda Styremøte 2018

Lagt inn: fre jan 12, 2018 16:55
av C3VETTE
Agenda årsmøte CCN 2018


• Innkalling
• Valg av referent og dirigent
• Styrets beretning for 2017 med regnskap og balanse
• Innkomne saker:
- Skal klubben stille økonomisk garanti for lokalavdelinger?
- Tilskudd 5000,- pr avdeling
- Styrets sammensetning, Ny redaktør
- Styret ønsker å få vedtekt-festet at valg til styret blir spesifikt de ledige poster.
• Valg av styre, revisor og valgkomite’

Mvh Styret