Siste nytt

Husk påmelding til Skandinavisk Corvette-treff

Fristen forlenget til 07.07.2019 - husk å melde deg på!!

CCN Landstreff 2019 – nyhetsbrev uke 22

NÅÅÅÅÅÅ er det 7 dager til vi starter opp i Langesund – her følger litt blanda informasjon.

Beste veien (minst fartsdumper) fra Brevikbrua til hotellet er å følge skiltingen til ferga til Hirtshals via FV352. Ikke sving ned til ferga men fortsett 500 meter nordover til rundkjøringen hvor hotellet ligger på høyre side.

Ved ankomst får du utlevert et ID-ark som vi ber deg legge synlig på dashbordet hele helgen.

Om uhellet skulle være ut har vi etablert kontakt med lokale krefter med løftebukk og biltilhenger.

Meguiar’s har i år valgt å prioritere sin deltagelse på åpningen av Nasjonalt Kjøretøyhistorisk Museum på Lillehammer og vil derfor ikke stille med salg av varer på treffet vårt.  Husk derfor å ta med deg alt av pussemidler du trenger.

Arrangementskomiteen kan treffes på vår vakt-telefon 900 10 495.

Vi håper at du kan ha på deg treff-skjorta på lørdag (søkt om varmt og fint vær) slik at andre kan se hva vi representerer når vi er ute og cruizer og mingler på P-plassen.

For banketten ber vi om at du kommer i et pent antrekk.

Med dette ønsker arrangementskomiteen for Landstreffet dere alle riktig velkommen til Langesund i Pinsen 2019

Vel møtt!

 

Arne Jonny

CCN Landstreff 2019 – Nyhetsbrev uke 21

Etter bedømming, båttur, grill og allsang på fredag står cruising og bankett på agendaen for lørdag.

Vi skal skal følge gamle E-18 via Brevik inn til bunnen av Eidangerfjorden og følge Langangsveien til nybrua ved Larvik før vi svinger inn på veien til Helgeroa.  Fra Helgeroa tar vi Helgeroveien til Stavern.  Der skal vi inn på Fredriksvern Verft og parkere nede ved sjøen.  Det serveres lunsj på Hotell Wassilioff før retur til Langesund.

Vi håper på mange skuelystne på parkeringen når vi returnerer til parkeringen ved hotellet.  Det skal mingles og prates som forberedelse til bankett.

Aperitiff følges av bankett med tre retters middag og premieutdeling i godt selskap med de rundt på bordet ditt.  Avslutningen blir en gang på søndag morgen i henhold til den enkeltes utholdenhet!

Vår egen oppslagstavle i resepsjonen vil gi deg mye informasjon om treff- og dagsaktuelle saker så gå bortom og sjekk den hver dag.

Vel møtt!

 

CCN Landstreff 2019 – nyhetsbrev uke 20

Det gode været fortsetter – er du ute og viser frem go-bilen?

På fredagen har mange av oss vært ute og nytt bølgan den blå om bord i båten Flesa sammen med kaptein Andre i den vakre skjærgården rundt Langesund.  Vel hjemme skal vi fortsette vår sosiale mingling med god mat.  Hotellet starter opp grillene på baksiden av hotellet og byr på en meny med 2 ulike pølser, hamburgere , spareribs og entrecôte. Tilbehør  er rå løk, sprøstekt løk,  agurkmix,  kryddersmør.,  klassisk hjemmelaget potetsalat, grønn frisk salat & tomatsalat, samt grillet mais og bakt potet og brød.  Så her bør det være noe for alle.

Jæger&Meister – Kjell Arild og Rolf – kommer til oss og underholder utover kvelden.  Og vi planlegger å etter hvert engasjere oss sammen med dem i samstemt allsang.  Vi deler ut sanghefter så du slipper å huske teksten fra da du var ung…… Syng med – nabo’n synger like falskt som deg!  Og det gir god stemning rundt bordene.  Så får vi se om det blir en svingom på dansegulvet også – Kjell Arild og Rolf har i alle fall musikken som skal til. 

Vi ser frem til en hyggelig kveld ute – kan nok bli litt hustri utover i de sene timer så ta med en god jakke.

 

Vel møtt!

Arne Jonny

 

 

CCN Landstreff 2019 – nyhetsbrev uke 19

Facebook strømmer over av reportasjer fra biltreff over det ganske land – håper du møter opp og støtter de lokale arrangørene.

Landstreffets andre dag – fredag – lar oss nyte den lokale skjærgården.  Bygget i Tomrefjorden i Møre og Romsdal i 1936 og brukt i hval- og selfangst i
Atlanterhavet frem til 1985. Gikk deretter frem til 1990 som skoleskip med navnet «Skuleskipet Rundøy». 
Ble omdøpt til «Flesa» i 1993, kjøpt av Bjønnes Charter Rederi 1. mars 1998 og ligger nå ved kai på Langbrygga i Stathelle.

Båten er 72 fot lang, veier omtrentlig 85 tonn og kan ta inntil 72 passasjerer på fjordcruise og inntil 50 passasjerer på havfiske. 
Vi har så stor interesse for denne turen ut i skjærgården at vi deler dere i to grupper med første avgang kl. 13.30 hvor de som kom torsdag blir med. 
Neste tur går kl. 16.00 hvor resten får plass om bord.  Så får vi håpe at ingen som kommer fredag og har booket seg på turen blir forsinket i trafikken på vei ned til Langesund. 
Det er forfriskninger tilgjengelig om bord.

Vi ser frem til en hyggelig tur med Andre som er eier og kaptein.  Og vi har bestilt fint vær men vi anbefaler å medbringe en vindtett jakke.

Vel møtt!

Arne Jonny

Vedtatt på årsmøte 06.02.2010.

 

§ 1. Navn
Klubben navn er Corvette Club Norway (heretter kalt CCN). 

§ 2. Formål
CCN skal være en klubb for eiere av Corvette av alle årganger og andre med interesse for Corvette. Klubben skal være uten partipolitiske eller økonomiske interesser. CCN skal bidra til at medlemmene får det enklere, rimeligere og mer interessant å eie og ivareta en Corvette. CCN skal i en kulturbevarende ånd fremme samarbeid og enhetlig holdning i saker av Corvette historisk interesse. CCN skal fremme bevaring av alle Corvetter og bistå i forbindelse med restaurering, vedlikehold o.a. CCN kan, når det synes tjenlig for klubben og dens medlemmer, tilknyttes/frakobles andre organisasjoner og foreninger etter vedtak på årsmøte. Medlemmer av CCN er forpliktet av disse vedtektene og vedtatte retningslinjer. 

§ 3. Årsmøte
Årsmøtet er klubbens høyeste organ og avholdes hvert år medio februar. Møtet kunngjøres minst 4 uker før det skal avholdes. Årsmøtet skal behandle saker i tråd med CCN`s retningslinjer. Når vilkårene er oppfylt avholdes ekstraordinært årsmøte med 2 ukers varslingsfrist. 

§ 4. Organisasjonsform
CCN er en klubb som er landsdekkende. Mellom årsmøtene fungerer sentralstyret som klubbens utøvende organ. Lokalavdelingene har ansvar for klubbaktiviteter i sine områder. Endringer og opprettelse av nye avdelinger følger CCN`s retningslinjer. 

§ 5. Medlemskap og kontingent
Medlemskap tegnes for et kalenderår. Kontingentens størrelse vedtas på årsmøtet. Familiemedlemmer betaler 1/4 kontingent. 

§ 6. Eksklusjon
Et medlem som bryter mot CCN’s vedtekter eller retningslinjer eller på annen måte opptrer utilbørlig, kan foreslås ekskludert fra klubben. Saksbehandling i tråd med vedtatte retningslinjer. 

§ 7. Endring av vedtekter og retningslinjer 
Vedtas på årsmøtet med min. 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Minst 20 medlemmer inkl. styret må være tilstede på møtet. 

§ 8. Profilmateriell
CCN har utarbeidet egen profilmanual til profilering og markedsføring av klubben. Endringer og videreutvikling av dette skal godkjennes av sentralstyret og fremlegges for årsmøtet. 

§ 9. Nedleggelse av CCN
Nedleggelse eller opphør av CCN kan bare gjennomføres etter vedtak på to påfølgende årsmøter /ekstraordinære årsmøter med 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmene. RETNINGSLINJER FOR CCN

Formål og virkeområde

Disse retningslinjene skal utfylle og utdype CCN’s vedtekter og gjelder for alle medlemmer og all aktivitet i og på vegne av CCN.
Alle medlemmer plikter å sette seg inn i og etterleve CCN`s vedtekter og retningslinjer. All virksomhet i klubben skal bygge på gjensidig respekt og fremme et vennskapelig og sosialt miljø. 

Årsmøte 

Årsmøtet er klubbens høyeste organ og avholdes hvert år medio februar. Møtet kunngjøres minst 4 uker før det skal avholdes. Årsmøtet skal behandle flg. saker:

• Beretning
• Regnskap
• Budsjett
• Forslag som er innkommet minst 2 uker før møtet avholdes
• Valg

Valgperioden for alle verv er 2 år men slik at halvparten velges på hvert årsmøte. Første gang denne valgordning gjennomføres gis noen verv 1 års funksjonstid.
Valgbarhet forutsetter minimum 12 mnd. medlemskap i CCN. 
Forslag på kandidater til sentralstyret fremmes av valg- og kontrollkommitèen.
Forslag på medlemmer i valg- og kontrollkommitèen fremmes av sentralstyret.
Har noen sittet 6 år sammenhengende i verv, skal valgkommitèen vurdere disse plassene særskilt.
Alle fremmøtte på årsmøte har rett til å foreslå kandidater til ledige verv under valget.

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes med 2 ukers varsel dersom en eller flere av lokalavdelingene, eller minst 10 medlemmer krever det. Bakgrunnen for kravet skal redegjøres for i henvendelsen og skal fremkomme i kunngjøringen.
Sentralstyret kan på eget initiativ innkalle til slikt møte med samme varslingsfrist.
Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle saker nevnt i kunngjøringen.

Valg- og kontrollkommitèen

Kommitèen har som oppgave å foreslå for årsmøtet valgbare kandidater til ledige verv i sentralstyret. 
Kommitèen skal søke dialog med lokalavdelingene og skal gjennom sin utarbeidelse av nominasjonsliste tilstrebe bred representasjon i sentralstyret.

Det tilligger også kommitèen å saksbehandle skriftlige henvendelser etter vedtektenes § 6. og oversende innstilling i saken til sentralstyret. Velger sentralstyret å ikke følge innstillingen, skal saken behandles på førstkommende årsmøtet. 
Angjeldende medlem kan kreve at saken behandlet på årsmøte, evnt. ekstraordinært årsmøte, uavhengig av valg- og kontrollkommitèens innstilling og sentralstyrets stillingstagen.

Sentralstyret

• Koordineringsansvar for gjennomføring av Landstreff hvert år. Gjennomføres hvert år i juni, fortrinnsvis den andre weekenden. Turnerende lokaliseringsplan vedtas på årsmøtet for inntil tre år av gangen. Nærliggende lokalavdeling involveres i forberedelser og gjennomføring av arrangementet.
Arrangementet gjennomføres i tråd med klubbens tradisjon og det tilstrebes et så gunstig prisnivå som mulig.
• Koordineringsansvar for gjennomføring av Nordisk treff i Norge. Nærliggende lokalavdeling involveres i forberedelser og gjennomføring av arrangementet.
• Landskonferanse, utvidet styremøte, innkalles av sentralstyret minst 1 gang årlig. Her diskuteres aktuelle saker og tema. Lokalavdelingenes aktivitetsplaner for kommende sesong behandles. 
• Utgiveransvar for Corvette Journalen (CJ). 4 årlige utgivelser.
• Redaktør av CJ tilsettes av sentralstyret.
• Sentralstyret er ansvarlig for at CCN har en fungerende webside. 
• Webredaktør tilsettes av sentralstyret.
• Den eller de i sentralstyret som har dette som oppgave, har fortløpende kontakt med aktuelle leverandører og fremforhandler rabattavtaler til medlemmenes beste.
• Dersom annet ikke er bestemt på årsmøtet, fordeler sentralstyret øvrige oppgaver og ansvarsområder i sitt første møte etter årsmøtet.

Lokalavdelinger

CCN er bygget opp rundt enkelt medlemmer og lokale avdelinger, som ivaretar medlemmer i et geografisk område. Avdelingene er selvstendige, men bundet sammen i klubbens felles vedtekter og retningslinjer.
Dagens avdelinger dekker ulike geografiske områder. Det er ikke stillet spesielle krav til minimumsområde for oppretting av ny avdeling. Det bør uansett være et betydelig antall medlemmer innenfor et hensiktsmessig geografisk område.
Opprettelse av nye lokalavdelinger kan initieres lokalt eller fra sentralstyret. Vurdering av opprettlese gjøres i samråd mellom sentralstyret og tilliggende/avgivende lokalavdeling. En ny avdeling og dens leder og nestleder skal godkjennes av Sentralstyret. Styret redegjør på årsmøtet om nye lokalavdelinger.

• Lokalavdelingene har ansvar for løpende drift og arrangementer i sine områder og tildeles et årlig driftstilskudd i tråd med budsjett. 
• Lokalavdelingen må ha oppnevnt minst 2 kontaktpersoner for å tilkomme driftstilskudd. 
• Lokalavdelingene tillegges å samhandle med sentralstyret om gjennomføring av landsomfattende fellesarrangementer.
• Leder og nestleder i lokalavdelinger velges av regionens medlemmer for ett år av gangen. 
• Leder og nestleder er Sentralstyrets kontakt personer og således ansvarlig for avdelingens drift og økonomi. De kan ikke uten Sentralstyres godkjenning stifte utgifter i klubbens navn.
• Sponsoravtaler/annonseringer må koordineres med Sentralstyret, slik at det ikke kommer i konflikt med Corvette Journalens annonsører eller klubbens sponsoravtaler.
• Aktivitetsplan for kommende sesong utarbeides og konfirmeres på landskonferansen.
Det bør gjennomføres jevnlige medlemsmøter i lokalavdelingene. På et av møtene gjennomføres valg av lokalstyre/kontaktpersoner.
• Protokoll fra valgmøtet oversendes sentralstyret innen 15.01. hvert år.
Lokalavdelingene oppnevner inntil to av styremedlemmene/kontaktpersoner som delegater til landkonferanse og årsmøte.

Nettsted

www.corvetteclub.no er klubbens felles nettsted og portal for hele klubben. Den enkelte avdeling tilbys mulighet for å opprette og vedlikeholde sitt eget nettsted innen for denne løsningen, og det forutsettes at lokalavdelingers nettsider følger Profilmanualen. Det er en fordel at avdelingen har en representant som oppdaterer sine nettsider med løpende informasjon til medlemmene. 

Felles medlemsregister

CCN har et felles medlemsregister på nett som håndterer innmelding og oppdatering av medlemmer. Registeret er en fellesfunksjon som administreres av Sentralstyret. Avdelingene vil så langt det lar seg gjøre bli oppdatert på endringer av medlemmer i sin region. Avdelingens medlemmer bør være aktive i verving av nye medlemmer innenfor sin region.

Navn og profileringsmatriell

Corvette Club Norway, med eller uten avdelingsbetegnelser, tilhører foreningen og kan ikke brukes uten hjemmel i vedtektene. Offisiell utforming av navn og logo fremgår av nedenfor angitte eksempler for alle avdelinger. Forkortelsen CCN benyttes kun i tekst. Det er/blir utarbeidet logomatr. til alle avdelinger i CCN. Til alt av klubbeffekter foretrekkes kun CCN hovedlogoer, og fravik på dette må være etter Profilmanual, og godkjennes av sentralstyret.

Nedleggelse av CCN

Nedleggelse eller opphør av CCN kan bare gjennomføres etter vedtak på to påfølgende generalforsamlinger/ekstraordinære generalforsamlinger med 2/3 flertall bland de fremmøtte medlemmene. Møte nummer to kan tidligst avholdes 6 mnd. etter første vedtak om nedleggelse, senest 12 mnd. etter første vedtak.
Stadfestes vedtak om nedleggelse i det andre møte, skal det opprettes en kommitè på 4 pers. som i en periode 6 mnd.. forvalter klubbens økonomiske interesser. Etter denne perioden skal overskuddsmidler doneres i sin helhet til en ideell organisasjon.


Innlogging

Husk meg

Brukerinfo

Vi har 457 gjester og ingen medlemmer på besøk.